Jump to content


Fire-D8

Member Since 29 Jun 2010
Offline Last Active Yesterday, 02:49 AM
-----

Topics I've Started

Girkasse °nskes kj°pt

13 December 2017 - 11:31 PM

Er det noen som har liggende en (Type 2) girkasse med litt lengere 1 gir enn original 1300/1600 kasse? Det må vel antagelig være en GT/Sport girkasse.
Ønskes kjøpt!
Telemark
91776013

Font:
Arial | Calibri | Lucida Console | Verdana
 
Font Size:
9px | 10px | 11px | 12px | 10pt | 12pt
 
Color: